Förföljelsen av kristna

Motion 2013/14:U312 av Tuve Skånberg och Emma Henriksson (KD)

av Tuve Skånberg och Emma Henriksson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att strävan efter religionsfrihet bör vara en prioriterad del av svensk utrikespolitik.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige, genom EU och det internationella samfundet, bör arbeta för att lyfta religionsfrihetsfrågorna och skyddet för minoriteter, särskilt i Mellanöstern och Nordafrika.

Motivering

Var femte minut dödas en kristen någonstans i världen på grund av sin tro. Det är över 100 000 personer på ett år. Globalt sett riskerar 200 miljoner kristna att förföljas för sin tro enligt forskning från Hudson Institute i Washington. Över hälften av världens befolkning bor i länder där religionsfriheten är begränsad. Organisationen Open Doors kartlägger situationen för kristna och publicerar varje år World Watch List med en lista på de länder där förföljelsen är allra svårast. Länderna i Mellanöstern samt Nordkorea, Mali, Somalia och Eritrea ligger i topp. Förföljelsen sker i över 65 länder.

I Mellanöstern, kristendomens vagga, utgjorde de kristna 20 procent av befolkningen för ca 100 år sedan, idag har antalet sjunkit till 5 procent. Förföljelsen har pågått länge men situationen har förvärrats i och med de senare årens utveckling i Mellanöstern och Nordafrika. Den arabiska våren, med förhoppningar om ökad respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och frihet har hittills snarare lett till politisk instabilitet, våldsamheter och regelrätt krig i delar av Mellanöstern och Nordafrika.

Revolutionen har förvisso lett till att envåldshärskare och korrumperade ledare, som suttit vid makten i decennier avsatts. Men länderna har lämnats med ett politiskt tomrum som öppnat upp för extremistiska krafter. Följden är bristande respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och en i allt högre grad begränsad religionsfrihet med ökad förföljelse mot minoriteter. Kristna flyr från hela Mellanöstern på grund av förtryck och förföljelse. Fortsätter utvecklingen i denna riktning är risken stor att ytterst få kristna kommer att kunna bo kvar i regionen.

Demokrati måste byggas på fasta värden om människors okränkbara och absoluta värde och rätt till liv, egendom, åsikt, yttrande och religion. Vi vet av erfarenhet, inte minst från vår egen del av världen, att en demokratisk process kan ta lång tid. Men en demokrati kan aldrig bygga på extremistiska krafters agenda vars mål är oförenliga med demokratiska värden och principer.

Religionsfriheten bör vara en prioriterad del av svensk utrikespolitik. Sverige bör även genom EU och det internationella samfundet arbeta för att lyfta religionsfrihetsfrågorna och skyddet för minoriteter, särskilt i Mellanöstern och Nordafrika. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2013

Tuve Skånberg (KD)

Emma Henriksson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)