Förföljelser av kristna

Motion 2012/13:U339 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör intensifiera sina ansträngningar i syfte att stödja utsatta och förföljda kristna samt för att fästa världssamfundets uppmärksamhet på förföljda kristnas utsatta situation.

Motivering

De omvälvande förändringar som skett i Nordafrika har tyvärr inte bara fört med sig positiva effekter utan också förvärrat situationen för kristna på flera håll. Under sommaren har uppgifter framkommit om olika former av förföljelser av kristna i såväl Algeriet som Egypten. Särskilt verkar koptiska kristna i Egypten vara utsatta för omgivningens trakasserier, i synnerhet på den egyptiska landsbygden där säkerhetsstyrkorna förefaller ignorera trakasserier mot kristna. När kopter förra hösten skulle demonstrera mot attacker som förekommit mot kristna kyrkor skedde en av de värsta sammandrabbningarna mellan ordningsmakten och kristna kopter där över 20 människor dödades och mer än 200 skadades.

Mönstret går också igen i flera andra länder i världen. Beräkningar från World Christian Database visar att ca 105 000 människor dödas årligen för att de är kristna. Det är cirka en människa var 5:e minut. I Pakistan finns flera rapporter om hur landets strikta hädelselagar har slagit mot kristna. I slutet av förra året rapporterades exempelvis hur den kristna kvinnan Asia Bibi fortfarande sitter i dödscell i väntan på att avrättas på grund av att hon har dömts för att ha hädat. I augusti kom rapporter om att en elvaårig kristen flicka, Rifta Masih i Pakistan, har fängslats, anklagad för hädelse. Flickan, som har Downs syndrom, påstås ha bränt upp sidor ur Koranen – en anklagelse som tvingat hundratals kristna på flykt. I Nigeria har terroristgruppen Boko Haram utfört ett antal bombdåd mot kristna. I Irak lever kristna i skräck och de utsätts för grymheter som vida överstiger vad vi kan föreställa oss i Sverige.

Den här listan kan göras längre. Det är enligt vår mening värt att särskilt uppmärksamma det förtryck som kristna är utsatta för i olika delar av världen, om inte så för att deras perspektiv ofta tenderar att glömmas bort. Därför bör regeringen intensifiera sina ansträngningar och tydligare visa sitt stöd för utsatta kristna genom att bland annat lyfta världssamfundets uppmärksamhet på förföljda kristnas utsatta situation. Detta menar vi att riksdagen bör tillkännage som sin mening.

Stockholm den 5 oktober 2012

Julia Kronlid (SD)

Margareta Larsson (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)