Förhandsbesked för SÄBO

Motion 2020/21:210 av Lars Thomsson (C)

av Lars Thomsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på lämpligt sätt ge IVO i uppdrag att ändra sina rutiner och ge förhandsbesked för att underlätta byggandet av särskilt boende och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I takt med att landets befolkning åldras behöver särskilda boenden för tex demenssjuka byggas ut. Nu behöver alla samverka för att skapa boenden som utöver acceptabel ekonomi ger trivsel för de boende och för personalen.

Dessvärre är rutinerna på IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ett hinder för detta. Myndigheten har i stället för regler en tämligen fluffig text om hur bra allt ska vara. IVO visar inte hur orden ska omsättas i projekt.

IVO ger inga förhandsbesked. Vårdföretaget måste ta fram fullständiga ritningar och ha en föreståndare anställd för att söka tillstånd. Då blir det enklast att rita samma komplex som fick tillstånd någon annanstans. IVO behöver få nya direktiv. Det är inte myndighetens bekvämlighet som ska styra, utan viljan att hjälpa boende och personal att må bra.

Förr saknade även byggnadslagstiftningen förhandsbesked. Det var Gotlands byggnadsnämnd som införde den funktionen. Länsstyrelsen och departementet för­fasade sig, men förhandsbeskedet var ett enkelt sätt att få reda på om ett projekt över huvud taget var acceptabelt. Det öppnade också för en tidig och bra dialog mellan de som ville bygga och myndigheten. Tillsammans med andra progressiva kommuner lyckades Gotland påverka lagstiftarna. Förhandsbeskedet är sedan flera decennier en del av PBL.

I fallet IVO behövs inga lagändringar. I kommande regleringsbrev, eller på annat lämpligt sätt, bör IVO få i uppdrag att ändra sina rutiner och införa förhandsbesked. Det ska räcka med att redovisa utformningen av ett tilltänkt boende för att få besked om byggnaden och tomtutformningen kan accepteras. Fullständiga ritningar och att ha en föreståndare anställd kan tillämpas i det slutliga beslutsskedet.

Lars Thomsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-21 Granskad: 2020-09-21 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)