Förhindra att stulna bilar, husvagnar och husbilar lämnar landet

Motion 2017/18:2190 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre kontroll vid våra gränser för att säkerställa att stulna bilar, husbilar och husvagnar inte kan lämna landet utan att upptäckas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör få i uppdrag att ta fram förslag på hur stulna bilar, husvagnar och husbilar ska förhindras att lämna landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bilstölderna i Sverige har minskat med uppemot 70 % de senaste 10 åren, men fortfarande stjäls tiotusentals bilar och även husvagnar och husbilar varje år. Tendensen är också att alltfler stulna fordon försvinner ut ur landet. 1997 hittades alla bilar utom 8%, 2010–2012 var det 15 % som aldrig återfanns dvs nästan en fördubbling.

Det behövs bättre kontroll vid våra gränser för att säkerställa att stulna bilar, husbilar och husvagnar inte kan lämna landet utan att upptäckas. Det behövs en utredning som får i uppdrag att ta fram förslag på hur detta kan ske.

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)