Förhindra avdragsrätten för ROT och RUT utomlands

Motion 2019/20:2347 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en ändrad lagstiftning för att förhindra att skatteavdrag för ROT och RUT kan tillämpas för arbeten utomlands och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom EU verka för att nationella avdrag och skatteavdrag ska kunna tillämpas enbart inom det egna landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

RUT och ROT är skatteavdrag som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Det handlar om renoveringar när det gäller ROT och i huvudsak hushållsnära tjänster när det gäller RUT. Motiven för avdragen är att de ska främja svenska arbetstillfällen och att minska svartarbetet genom att fler tjänster ska betalas och skattas för.

Idag kan RUT- och ROT-avdragen utnyttjas för när svenskar renoverar och använd­er hushållsnära tjänster i sina bostäder utomlands. Det blir allt vanligare att utländska företagare får pengar från svenska Skatteverket för reparationer och hushållshjälp som utförts hos svenskar boende utomlands. Sedan 2014 har antalet ökat med 40procent. Oavsett uppfattningar om skatteavdragens utformning, uppfattas möjligheten att använ­das för tjänster i hem utanför Sverige av de flesta som orimligt och inte alls följa inten­tionerna med avdragen.

Förklaringen till att det ser som det gör idag är att EU:s regler kring fri rörlighet har förhindrat Sverige att avgränsa avdragen till att gälla enbart inom Sverige. Frågan är dock om detta verkligen har prövats. I Finland har ett motsvarande hushållsavdrag funnits sedan 1997 och under de första 16 åren var det inte möjligt att använda avdraget om tjänsten utförde i annat land. En översyn av RUT- och ROT-avdragens regelverk bör genomföras.

Eva Lindh (S)

Anders Österberg (S)

Erica Nådin (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Kadir Kasirga (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)