Förmånen att äta jobblunch ur konservburk

Motion 2019/20:2753 av Lina Nordquist (L)

av Lina Nordquist (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för förmånsbeskattning bör ses över för att underlätta för frivilligarbetare i krissituationer, såsom nationell insatsverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förmån som fri kost beskattas i de flesta yrken. Resor och boende är dock undantagna beskattning när människor arbetar i internationella krisinsatser. Det är min uppfattning att ett sådant undantag vore motiverat även för insatser vid en allvarlig krissituation i Sverige. Hårt arbete i en akut krissituation, såsom MSB:s nationella insatsverksamhet, bör enligt min mening undantas från svensk förmånsbeskattning. Det skulle innebära att den som avbryter sin semester för att arbeta mot naturkatastrofer som stormar, skogs­bränder eller översvämningar slipper betungande pappersexercis eller en skattesmäll för kall mat och några timmars sömn per natt i tält eller gymnastiksalar.

När jobblunchen äts ur konservburk i ösregn, då skaver svensk skatterätt. Förmåns­beskattning förutsätter ju en förmån. Låt därför människor äta sina konserver i fred och sova skattefritt på hårda golv.

Lina Nordquist (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)