Förmånsbeskattning av fri parkering

Motion 2019/20:1576 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förmånsbeskattning av fri parkering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En stor del av Sveriges befolkning behöver bilen varje dag för att kunna kombinera arbete, familjeliv och fritid. Samtidigt som utvecklingen går mot större flexibilitet på arbetsmarknaden försvårar i många fall regleringar och skatter mångas möjlighet att få ihop ekonomi, tid och arbete.

Det kan gälla stort som smått. Exempelvis måste den arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare fri parkering vid jobbet redovisa marknadsvärdet för denna parkering såsom en skattepliktig löneförmån samt betala arbetsgivaravgift på förmånsvärdet. Samtidigt som anställdas parkering är en beskattningsbar löneförmån ställs i de flesta större städer krav på byggare att de ska uppföra garage- och parkeringsplatser när nya byggnader uppförs. Detta har på många ställen fått till följd att fastighetsägare tvingats bygga garageplatser för att få byggnadstillstånd men sedan funnit att de dyra garage­platserna stått tomma till följd av de ofördelaktiga skattereglerna. Runt om i landet finns numera många parkeringsgarage som endast utnyttjas sporadiskt.

Förutom det resursslöseri som detta innebär drabbar denna beskattning såväl arbetstagare som fastighetsägare. Arbetstagare försvåras i sin vardag då bilen kanske måste parkeras långt ifrån arbetsplatsen och fastighetsägarna blir utan inkomster för gjorda investeringar och därmed driver detta upp hyror samt försvårar nybyggnation. Därför är det av vikt att verka för att förmånsbeskattning av fri parkering förändras.

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)