Förmånsbeskattning av lantbruk

Motion 2019/20:2532 av Kristina Yngwe (C)

av Kristina Yngwe (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för förmånsbeskattning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under det gångna året har domar i kammarrätten lett till en ny praxis vad gäller för­månsbeskattning av fyrhjulingar i lantbruksföretag. Denna nya praxis innebär att en lantbruksföretagare som har behov av en fyrhjuling i sin verksamhet ska förmåns­beskattas inte bara om företagaren i fråga använder sig av fyrhjulingen privat utan istället ska numera företagaren förmånsbeskattas på flera tusen kronor enbart för att det finns en fyrhjuling som potentiellt sett kan användas för privat bruk.

Om detta synsätt, att tillgången till arbetsredskap och verktyg per automatik ska kunna innebära att företagaren avkrävs flera tusen i månaden i skatt, ska bli gängse så kommer det att få mycket stora konsekvenser för ett stort antal företagare. Därför bör denna lagstiftning ses över.

Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)