Förmedlemskapsstöd och anslutningsförhandlingar

Motion 2019/20:767 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla förmedlemskapsstödet till Turkiet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avsluta medlemskapsförhandlingarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Turkiet är i dag en instabil och auktoritär stat som fängslar flest journalister i världen, förtrycker den inhemska demokratiska oppositionen och leds av en uttalad islamist.

Mot bakgrund av den politiska utvecklingen har medlemskapsförhandlingarna med det landet i praktiken avstannat. I EU-nämnden den 18 oktober 2017 uttryckte sig statsministern såhär angående Turkiets EU-anslutning:

Medlemskapsförhandlingarna har de facto avstannat sedan länge, och det är också rimligt med tanke på utvecklingen. Då är det också rimligt att förmedlemskapsstödet till Turkiet påverkas. Det är samtidigt viktigt att dialogen med Turkiet fortsätter, inte minst med oppositionen.

Vi håller i stort med statsministern och förvånas över att anslutningsstödet fortsätter att flöda. Anslutningsstödet till Turkiet går via IPAII som genomförs mellan 2014 och 2020. Totalt mellan 2015 och 2020 omfattar stödet till Turkiet nästan 40 miljarder kronor, mest av alla länder som får stöd genom programmet varav ungefär 20 miljarder är avsatta för åren 20182020. Det ser med andra ord ut som om den del av EU som ansvarar för anslutningen och den del som ansvarar för anslutningsstödet har helt olika uppfattningar i frågan. Europaparlamentets utrikesutskott har också röstat för att helt avsluta medlemskapsförhandlingarna.


Europa bör vara berett att markera när den turkiska oppositionens kontor sprängs i småbitar, deras företrädare sätts i fängelse och val ogiltigförklaras. Därför bör regeringen inom rådet driva på för att förmedlemskapsstödet till Turkiet avvecklas och att medlemskapsförhandlingarna formellt avslutas.

Markus Wiechel (SD)

Björn Söder (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Tobias Andersson (SD)

Lars Andersson (SD)

Sara Gille (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)