Förnyad strategi mot hiv/aids

Motion 2015/16:1083 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förnyad strategi mot hiv/aids och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2005 beslutade riksdagen om en nationell strategi för att bekämpa hiv/aids. Syftet har varit att förebygga hiv och STI nationellt, regionalt och lokalt, och i huvudsak har det skett via aktörer i till exempel hälso- och sjukvården, skolan och olika delar av utbildningssystemet, ideella organisationer och flera andra myndigheter. Från den 1 januari 2014 har Folkhälsomyndigheten det nationella, uppdraget att förebygga hiv och STI inom ramen för den beslutade nationella strategin.

 

Arbetet har varit mycket framgångsrik och antalet som smittats av aids inom landet har minskat, och över 90 procent av alla som bär på viruset får antiviral behandling. Även antalet personer som smittats genom injektionsmissbruk har minskat kraftigt.

 

Trots de goda resultaten finns det anledning att nu förnya strategin för att ytterligare minska antalet som smittas. Det kan handla om mer lättillgänglig information, fler möjligheter till tester och särskilda insatser för att nå de som är nyanlända till Sverige. Att öka människors medvetenhet om sin hivstatus är en av många angelägna åtgärder för att kunna nå dem som bär på infektionen utan att känna till detta. Når man människor i ett tidigare skede minskar man kraftigt risken för smittspridning. Regeringen bör därför ta initiativ till en förnyad strategi mot hiv/aids.

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)