Försäkringar för funktionshindrade

Motion 2007/08:C406 av Göte Wahlström m.fl. (s)

av Göte Wahlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utvärdering av skyddet för funktionshindrade vid tecknande av personförsäkring.

Motivering

För många med medfödda eller förvärvade funktionshinder råder trots gällande lagstiftning problem att kunna teckna personförsäkring. Som grund för försäkringsbolagens agerande upplever många att det är krassa ekonomiska skäl som gör att försäkringsbolagen förhalar eller förhindrar tecknande av försäkring. Den skyldighet som försäkringsbolagen har att ange sina grunder för ett nekande till att teckna försäkring för person med funktionshinder är oftast förtäckta och kan ses som en tydlig diskriminering. För den enskilde utgör agerandet från försäkringsbolagen en sådan påfrestning att man svårligen klarar att agera i enlighet med vad lagen ger utrymme för. Man väljer att avstå från försäkring och tvingas leva i förstärkt otrygghet.

Trots att det endast gått kort tid sedan lagrummet förstärktes finns skäl för regeringen att följa upp och utvärdera utfallet av gällande lagstiftning i syfte att stärka funktionshindrades ställning.

Stockholm den 2 oktober 2007

Göte Wahlström (s)

Carina Hägg (s)

Christer Engelhardt (s)

Lars U Granberg (s)

Luciano Astudillo (s)

Marina Pettersson (s)

Åsa Lindestam (s)

Aleksander Gabelic (s)

Magdalena Streijffert (s)

Thomas Strand (s)

Eva-Lena Jansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)