Försäkringsskydd för ambulanspersonal

Motion 2010/11:So251 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om försäkringsskydd för ambulanspersonal.

Motivering

Ambulanspersonal i Sverige omfattas i dag av samma försäkringsskydd som övrig vårdpersonal. Detta innebär att de som yrkesgrupp ingår i försäkringen ”Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun – och landstingsanställda” (TFA-KL). TFA-KL är en avtalsförsäkring som omfattar de människor som arbetar inom bland annat kommuner, landsting och regioner. I och med att ambulanspersonalens arbete är så pass extraordinärt jämfört med övrig vårdpersonal bör det finnas möjligheter till ett särskilt och utökat försäkringsskydd för ambulanspersonal.

Det arbete som ambulanspersonalen utför kan inte heller underskattas. Vid en utryckning ansvarar personalen för att rädda människoliv, ibland under väldigt svåra omständigheter så väl ur medicinsk synpunkt som hur väder och väglag för närvarande ter sig för framkomligheten när det oftast handlar om avgörande minuter. Inte heller kan ambulanspersonalen neka till en utryckning enbart på grund av dåliga väderförhållanden eller långa arbetspass. Människor som drabbats av sjukdom eller olycksfall måste alltid kunna lita på att hjälpen kommer i form av ambulans. När ambulanser exempelvis är inblandade i trafikolyckor under utryckning, är det särskilt viktigt att det finns ett fullgott försäkringsskydd för ambulanspersonalen som ger en extra ekonomisk trygghet under arbetstid om olyckan skulle vara framme.

En rikstäckande översyn av hur försäkringsskyddet för svensk ambulanspersonal kan utökas och förbättras vore därför önskvärt.

Stockholm den 19 oktober 2010

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)