Försäljningen av vin

Motion 1992/93:So215 av Charlotte Cederschiöld (m)

av Charlotte Cederschiöld (m)
Spritmissbruk förebygges inte av monopolförsäljning
utan av information om skadeverkningar. Parallellen med
cigaretter är uppenbar. Skälet till att människor drar ner
eller slutar röka är enligt undersökningar att de har blivit
informerade om tobaksrökningens skadeverkningar. Om
man i stället skulle börja sälja cigaretter i speciella statliga
affärer som dessutom vore stängda på lördagar skulle detta
sannolikt i mycket liten grad påverka cigarettförsäljningen.
Tvärtom är det viktigt att nya generationer kan hantera
alkoholhaltiga drycker på ett ansvarsfullt sätt. Sverige
behöver mer kontinentala vanor med svagalkoholhaltiga
drycker som drickes i sällskap i glatt umgänge och mindre
av ''brännvinsbältets supande bakom dassknuten''.
De svagalkoholhaltiga dryckerna ökar också på de
starkares bekostnad. Fler och fler får en sundare syn i
alkoholfrågor. Det hindrar inte att det finns
missbruksmiljöer. Men de måste bearbetas med andra
metoder än restriktiv vinförsäljning.
Ansvaret för varandra, för familj, vänner och
arbetskamrater måste utvecklas. Alkoholrehabilitering
sker i allmänhet genom mänskliga insatser, inte genom
försäljningsbegränsning.
Vin och andra alkoholhaltiga drycker borde kunna få
säljas i vanliga affärer, t ex i en särskild liten avdelning.
Eftersom det finns människor som känner skepsis inför
detta, trots att vi ser att det fungerar utmärkt i vårt södra
grannland, så borde man börja med försöksverksamhet i ett
område med någorlunda kontinentala vanor, t ex
Stockholmsområdet. Om detta visar sig utfalla väl kunde
sedan lågalkoholhaltiga drycker få säljas i livsmedelsbutiker
eller i anslutning därtill. Vill man vara riktigt försiktig kan
man naturligtvis börja med lättvin. Cider innehåller ju
också alkohol, liksom öl och det får försäljas i dag. En liten
höjning i alkoholstyrkan skulle nog både stockholmare och
svenska folket kunna hantera ansvarsfullt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om försöksverksamhet med
lågalkoholhaltiga drycker.

Stockholm den 18 januari 1993

Charlotte Cederschiöld (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)