Försämringar i a-kassan

Motion 2006/07:A258 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s)

av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen ska dra tillbaka sina förslag om försämringar i a-kassan.

Motivering

Färre får rätt till arbetslöshetsersättning, man skall få mindre, samtidigt som avgifterna skall öka drastiskt.

Det handlar om kraftiga försämringar som i många fall drabbar dem som redan har ett utsatt läge och en tuff ekonomisk situation.

Besparingarna som regeringen vill göra i arbetslöshetsförsäkringen innebär bland annat att den högsta dagpenningen sänks från 730 kronor till 680 kronor. Ersättningsnivån sänks från 80 procent till 70 procent efter de första 200 dagarna och efter 300 dagar tar ersättningen slut och man hamnar i jobb- och utvecklingsgaranti till 65 procent. För dem som har barn att försörja tar ersättningen slut efter 450 dagar.

Genom dessa försämringar frångår regeringen en viktig del i arbetslinjen som innebär att man kvalificerar sig till inkomstförsäkring genom arbete och inte genom familjeförhållanden.

Regeringen tänker också ta in ytterligare 10 miljarder kronor under 2007 genom höjda avgifter till a-kassan redan från den 1 januari. Det handlar om upp till 300 kronor i månaden. Detta innebär grundläggande förändringar av a-kassan, vilket känns väldigt tveksamt rent demokratiskt.

Det blir vidare inte längre tillåtet att dra av fack- och a-kasseavgift. Däremot får arbetsgivaren behålla sin avdragsrätt? Obligatoriskt medlemskap i a-kassan kan också bli en verklighet, detta skall man utreda.

Det kan inte vara rätt att de som måste vara mest omställningsbenägna skall betala priset för att de måste byta jobb flera gånger under sitt arbetsliv.

De allra flesta blir arbetslösa mot sin vilja, så det känns grymt orättvist att hela ens ekonomi skall rasa samman om man råkar bli arbetslös. Man skall inte behöva lämna hus, bil m.m. på grund av sin arbetslöshet. A-kassan skall vara en omställningsförsäkring som skall vara på en så pass hög nivå att man skall kunna klara sig utan att behöva göra drastiska förändringar i sin vardag tills den dag man får en ny anställning.

Förändringarna i a-kassan som regeringen föreslår gör att den enskilde får bära en större del av kostnaden för sin arbetslöshet. Regeringen bryter alltså mot principen att alla gemensamt ska dela på kostnaderna för arbetslöshet.

Vi ser med stor oro på regeringens förslag, det är ett förslag som slår på dem som har det sämst ställt. Här kan man verkligen säga att man slår på den som redan ligger. Detta förslag har också givetvis fått kritik från de fackliga organisationerna som menar att det är ett direkt dåligt förberett förslag.

Vi anser att regeringen skall dra tillbaka sina förslag till försämringar i a-kassan.

Stockholm den 26 oktober 2006

Christer Adelsbo (s)

Göran Persson i Simrishamn (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)