Forskar- och skolreaktor vid Oskarshamns kärnkraftverk

Motion 2012/13:N293 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en forskar- och skolreaktor vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Motivering

Alliansens historiska energiöverenskommelse om att nuvarande svenska kärnkraftsreaktorer skall kunna bytas ut mot nya är mycket glädjande för oss från Kalmar län, där Oskarshamns kärnkraftverk tillhör de största och mest betydelsefulla arbetsplatserna. Vi ser också en potential i Kalmar län som ett forskningscentrum för kärnkraftsutveckling.

Samtidigt har nya kärnkraftsutbildningar på betydande utbildningscentrum såsom KTH, Chalmers och Uppsala universitet snabbt blivit mycket populära. Enligt lärosätenas egna beräkningar kommer 150–200 studenter årligen att behöva skickas utomlands för träning på skolreaktorer då R2-0 vid Studsvik inte längre är i bruk. Företrädare för KTH, Chalmers och Uppsala universitet menar att studentunderlaget är tillräckligt stort för att bygga en skolreaktor för träning och utbildning i Sverige.

Att förlägga denna skolreaktor vid OKG är logiskt då verket är Sveriges största samt intresse även finns hos Oskarshamns kommun och SKB. Sturemodellen (Svensk tränings- och utbildningsreaktor) skulle möjliggöra pedagogik vid en reaktor som efterliknar de kommersiella kärnkraftsreaktorer som finns i Sverige och skulle dels ge studenterna möjlighet att lära känna miljön vid deras största potentiella arbetsgivare, dels användas för fortbildning av kärnkraftsindustrins personal.

En världsledande konstruktör av forskningsreaktorer har på uppdrag av bland andra Oskarshamns kommun och SKB tagit fram en teknisk beskrivning av Sturemodellen och som visar på dess fördelar i form av potential och pedagogisk styrka. Att placera Sture vid OKG är det mest realistiska alternativet.

Med Alliansens historiska energiöverenskommelse går kärnkraften nu en ljus framtid till mötes, och därför anser vi att det är dags att se över möjligheten att bygga en ny forskar- och skolreaktor vid OKG.

Stockholm den 11 september 2012

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)