Forskning med statliga medel

Motion 2018/19:1073 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att underlätta regelverk och byråkrati så att det blir enklare att bedriva statligt finansierad forskning på fler lärosäten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Forskning driver både tillväxt och utveckling. För att möjliggöra detta på fler ställen än i dag behöver regelverk och byråkrati ses över. Statligt finansierad forskning behöver ske på fler ställen än idag. Exempelvis finns det redan idag regionalt driven forskning som genomförs på lokala lärcentra, kopplad till och i samverkan med lärosäten. Centrum för flexibelt lärande i Söderhamns kommun är ett sådant exempel. Med förenklade regelverk kan forskning ske på fler ställen och på så sätt driva både tillväxt och utveckling.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)