Förskola för alla

Motion 2017/18:2223 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga fler åtgärder så att fler barn får möjlighet till förskolans verksamhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Att ha ett jobb att gå till gör att du blir en del av en gemenskap och att du kan utvecklas och lära nytt. Det är den svenska modellen. När alla arbetar och bidrar skapas den tillväxt som gör det möjligt att stärka välfärden och ge alla människor chansen att bidra till ett ännu bättre samhälle. Arbete och egen lön ger både kvinnor och män möjlighet att bestämma själva över sina liv. Därför är det viktigt att alla ges möjlighet att arbeta. Kvinnor och män ska ha samma makt och samma möjligheter att forma sina liv. Barnomsorgen är en viktig del av att ge alla samma möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Dessutom är barnomsorgen viktig för barnen genom att få kompisar och utvecklas i en lärande miljö.

Därför anser vi att det är av yttersta vikt att överväga åtgärder så att fler barn får möjlighet till förskolans verksamhet. Förskolan innebär frihet för både barn och vuxna. En bra barnomsorg ger jämlika uppväxtvillkor och är grunden för det livslånga lärandet.

 

 

Paula Holmqvist (S)

 

Eva-Lena Jansson (S)

Carina Ohlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Anna Wallén (S)

Monica Green (S)

Veronica Lindholm (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)