Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet

Motion 2021/22:1485 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda kommuner att ge ekonomiskt stöd till personer som befinner sig illegalt i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att en kommun inte har skyldighet att hjälpa personer ekonomiskt som fått avslag på sin asylansökan och som gömmer sig för att slippa lämna landet. Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen, skriver domstolen i en sammanfattning. Trots det fortsätter några av landets kommuner att ge personer som vistas illegalt i landet försörjningsstöd. Socialtjänsten i Malmö betalade ut 6,5 miljoner kronor till illegala under 2018, 8173703 kronor under 2019, och 2020 betalades det ut 7217209.

Sverige är ett bra land att leva i, och det är på ett rent mänskligt plan enkelt att förstå att människor inte vill lämna Sverige efter avslag på en asylansökan. Men den som har fått avslag måste lämna landet. Svensk lag gäller för alla, och skattepengar ska inte finansiera uppehället för personer som befinner sig illegalt i landet.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)