Förstärkt skydd för personuppgifter

Motion 2022/23:1164 av Joakim Järrebring (S)

av Joakim Järrebring (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka individens skydd mot att myndigheter offentliggör eller säljer personuppgifter för användning i kommersiella syften, utan individens medgivande, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ska vara stolta över och värna den svenska offentlighetsprincipen. Men i takt med en allt snabbare digitalisering kan vissa delar av lagstiftningen behöva ses över för att värna skyddet av individens integritet.

Det är möjligt för myndigheter att lämna ut personuppgifter till privatpersoner och företag enligt dagens regelverk. Många myndigheter använder sig av regeln för att sälja vidare personuppgifter till företag som på olika sätt använder uppgifterna för riktad marknadsföring och ibland även i rent bedrägliga och brottsliga syften.

Individens skydd behöver stärkas. Det skulle kunna göras på ett sådant sätt att individen måste lämna sitt medgivande för att personuppgifter som myndighet har ansvar för att förvalta ska kunna lämnas ut eller säljas för att användas i kommersiella syften.

 

 

 

Joakim Järrebring (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)