Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2011/12:Fö228

av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Försvar och samhällets krisberedskap

S89002

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges suveränitet och Nato.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utmaningarna i Östersjöområdet.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Gotlands roll i försvarsplaneringen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vår subarktiska förmåga.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Försvarsmaktens, MSB:s och skolans roll för den folkliga förankringen av försvarsfrågorna.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)