Fortbildningsansvaret för läkare

Motion 2021/22:2683 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att flytta fortbildningsansvaret för läkare från regionerna till staten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är inte rimligt att vissa regioner inte satsar tillräckligt på fortbildning för sina läkare. Vi behöver ha en läkarkår i världsklass I Sverige och då får inte det falla med att vissa regioner och vårdinrättningar minskar eller sparar på fortbildningen för sina läkare. Därför behöver detta ses över och övervägas om detta med fortutbildningen för läkare kan lösas bättre med ett ekonomiskt ansvar från staten. Därmed skulle vi garantera att de läkare som vill utbilda sig vidare inom läkaryrket verkligen kan göra det utan att behöva byta arbetsplats eller region för att kunna fortbilda sig.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)