Fortkörning vid vägarbeten

Motion 2019/20:2984 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att höja straffen för fortkörning vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Årligen går det att läsa om hur allvarliga trafikolyckor sker i samband med vägarbeten. Ofta drabbas de som jobbar vid vägarbetena på grund av att de är oskyddade mot bilister. Det är viktigt att passerande bilister visar hänsyn till de arbetandes situation. Därför bör straffen för fortkörning som sker i nära anslutning till ett pågående vägarbete ses över. Vissa länder har exempelvis dubbla böter vid vägarbeten för att inskärpa allvaret. En sådan åtgärd skulle stämma väl överens med nollvisionen som syftar till att sänka antalet dödsolyckor och allvarliga olyckor i trafiken.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)