Fortsatt stöd till idrotten genom Riksidrottsförbundet

Motion 2021/22:1317 av Mathias Tegnér (S)

av Mathias Tegnér (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödet till svensk idrott ska vara fritt och starkt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse! Att den spelar en viktig roll i vårt samhälle är de flesta överens om. Med över 3 miljoner medlemmar i runt 20 000 föreningar och deras 650 000 ideella ledare bidrar idrottsrörelsen till förbättrad folkhälsa, glädje och gemenskap, social fostran av våra barn och ungdomar och mycket mer. Historiskt har idrottsrörelsen haft ett starkt stöd av det offentliga, inte minst kommunerna, genom investeringar, underhåll och drift av idrottsanläggningar och miljöer. Det har varit ett samarbete som både idrotten och samhället i stort har tjänat på. Under det dryga sekel som idrottsrörelsen har funnits har samhället genomgått en omvälvande förvandling och inte minst har coronapandemin påverkat idrottsrörelsen stort.

Det finns idag en rad utmaningar för idrottsrörelsen för att möta framtiden. Det statliga idrottsstödet spelar en avgörande roll för svensk idrott och är viktiga förutsättningar för föreningarnas möjlighet att bedriva och utveckla en barn- och ungdomsverksamhet tillgänglig för alla. Ett stabilt och långsiktigt stöd till idrottsrörelsen gör att man kan behålla den omfattande föreningsverksamhet som bedrivs i alla landets kommuner. Det kompensationsstöd som idrottsrörelsen tilldelats under pandemin har spelat stor roll för landets idrottsföreningar. Idrottsrörelsens utmaningar efter pandemin kommer ta lång tid att komma till rätta med. Därför behövs även ett långsiktigt återstartsstöd från staten.

Det statliga stödet fördelas via Riksidrottsförbundet (RF), som under senare år fått större frihet att själv besluta om vilka prioriteringar som bäst gagnar idrottsrörelsens utveckling då antalet öronmärkningar i budgetpropositioner och regleringsbrev succesivt minskat. Den synen på idrottens självständighet och kompetens är bra och bör bevaras.  

Mathias Tegnér (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)