Förtydliga skattelagstiftningen i fråga om styrelsearvoden

Motion 2019/20:2078 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga skattelagstiftningen för styrelseledamöter i aktiebolag med F-skattsedel som fakturerar sitt styrelsearvode, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Skatteverket har sedan 2009 tillämpat en praxis som tillåtit styrelseproffs att fakturera arvoden. Högsta Domstolen har dock i en dom från 2017 begränsat denna möjlighet. Arvode ska i normalfallet betalas ut och beskattas som lön. Skillnaden i skatteintäkter för staten är försumbar.

Resultatet blir att de kunnigaste styrelseproffsen avstår från arbete i små och medel­stora bolag och jobbar endast för de stora företag som har råd att betala bättre ersättning. Förlorarna blir således SME-bolagen och det svenska samhället i stort då 4av 5 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Genom att tillgången på duktiga styrelse­ledamöter blir betydligt mindre hämmas utvecklingen av SME-företagen och på så sätt hämmas tillväxten.

Därför bör styrelseledamöter få bedriva näringsverksamhet med F‑skattsedel och fakturera för sitt styrelsearbete. Regeringen bör därför överväga att se över och för­tydliga regelverken så att detta möjliggörs.

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)