Förutsättningar för en grundskola i världsklass

Motion 2021/22:2542 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:2542

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Förutsättningar för en grundskola i världsklass

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk offentlig grundskola ska få statligt huvudmannaskap och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statligt övertagande av dysfunktionella skolor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ökad satsning på Skolinspektionen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna landsbygdsskolorna och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav för friskoleetablering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)