Förutsättningar för inkubatorer

Motion 2016/17:2163 av Patrik Engström och Hans Unander (båda S)

av Patrik Engström och Hans Unander (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regional översyn av Sveriges inkubatorer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges inkubatorer och science parks fyller en viktig roll i samhället, detta eftersom man är en plattform för samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Inkubatorer och science parks bidrar till att kunskap och nya idéer får förutsättningar att utvecklas till växande företag och nya jobb. Dessa innovationsmiljöer bidrar även till att stärka innovationsförmågan och stärka de olika regionernas konkurrenskraft. Av de inkubatorer och science parks som finns idag är de flesta ägda av eller starkt kopplade till ett universitet. Vår uppfattning är att det är viktigt att alla delar av landet har en möjlighet och en närhet till en inkubator och science parks. Utifrån detta så bör regeringen överväga att en utredning tillsätts för att säkra upp att hela landet får en tillgång till inkubatorer samt att utredningen bör se hur inkubatorerna är fördelade geografiskt.

Patrik Engström (S)

Hans Unander (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)