Förutsättningar för yrkesval

Motion 2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gymnasieprogram ska leda till jobb på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunskapen om yrken i tidig ålder och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortbildning i yrken och arbetsplatser till SYV, studie- och yrkesvägledare, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ca 870 yrken i Sverige och en 16-åring känner till en bråkdel av dessa. Detta i kombination med att kunskapen om vad det innebär att arbeta inom yrken, speciellt inom ett antal branscher, har ett dåtidsperspektiv som blir felaktigt utifrån hur det faktiskt är på arbetsplatserna i dag. Kunskapen om dagens moderna arbetsplatser måste förändras och innehållet måste bli känt för de som ska välja yrkesväg och för de som ska vägleda till yrkesvägen. Därför är det viktigt att studie- och yrkesvägledare, SYV, förmedlar en modern nutidsbeskrivning av yrkena. För det kan det behövas fortbildning i samverkan med näringslivet. Det är också viktigt att elever tidigt i grundskolan får information om yrken och att detta kan ske i samverkan mellan undervisande lärare och SYV. Ju tidigare elever får en bredd av kunskap om yrken desto mer kunskap har de byggt upp för att kunna göra sina val och rätt val när de ska välja till gymnasiet. Det saknas i dag arbets­kraft inom yrken som vi har stort behov av och det är viktigt att det förmedlas vilka arbeten som de facto leder till jobb. Sverige är en kunskapsnation och det är viktigt att vi tar vara på kunskap och använder den rätt för att yrkesvalen ska bli så bra som möjligt.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)