Fotboja vid besöksförbud

Motion 2010/11:Ju331 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk fotboja.

Motivering

Ett allvarligt problem för många svenska kvinnor är våldsamma män som ideligen bryter mot besöksförbud. Polisen hinner oftast inte fram innan det är för sent och kvinnan hunnit bli attackerad. Dessutom kan det vara svårt att bevisa att mannen brutit mot besöksförbud eftersom vittnen oftast saknas. Särskilt svårt att bevisa blir det när mannen inte fysiskt attackerar kvinnan utan istället psykiskt terroriserar och hotar henne.

I USA har försök med fotboja visat att bara hälften så många bryter mot besöksförbud när de tvingas bära en fotboja som omedelbart signalerar till polisen när de bryter mot besöksförbudet.

Det har hävdats att fotboja inte är en ideal lösning eftersom man kan hindra signalerna att gå fram till polisen genom att till exempel sätta stanniolpapper eller folie runt den. Men polisen märker ändå att inga signaler alls går fram och förstår därmed att mannen står i begrepp att bryta mot besöksförbudet.

Fördelen med fotboja är att polisen tidigt märker att någon överträder besöksförbudet och därmed snabbare kan vara på plats för att skydda den utsatta kvinnan. Dessutom blir det mycket lättare att bevisa att mannen överträtt besöksförbudet, eftersom polisen får signaler om detta.

Stockholm den 22 oktober 2010

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)