Främja vaccinering mot TBE

Motion 2021/22:1228 av Heléne Björklund (S)

av Heléne Björklund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för staten att ge stöd till vaccinering mot TBE och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Folkhälsomyndighetens sammanställning visar att antalet anmälda fall av fästing­överförd virusorsakad hjärnhinneinflammation (TBE) ökar.

De flesta har smittats längs Östersjökusten och i områden nära Mälaren respektive Vänern och Vättern. Sjukdomen är vanligast i åldersgruppen 40–69 år, men spridningen är stor, från 1 till 95 år.

Sjukdomen TBE är allvarlig och kan resultera i långvarig sjukskrivning.

Kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är relativt hög och risken finns att människor som vistas i TBE-områden avstår från att vaccinera sig på grund av ekonomiska skäl.

Regeringen bör utreda om det finns möjlighet att ge ekonomiskt stöd så att fler kan vaccinera sig mot TBE.

 

 

Heléne Björklund (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)