Framtiden för landsbygden

Motion 2009/10:N208 av Kent Persson m.fl. (v)

av Kent Persson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:N208

av Kent Persson m.fl. (v)

Framtiden för landsbygden

v265

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Villkoren för att utveckla landsbygden 5

4.1 Den egna förmågan – vänsterpartiets alternativ 5

5 Nedifrån-och-upp-perspektivet 6

6 De långa avståndens land 7

7 Kunskap för utveckling 7

8 Statliga verk och myndigheter 8

9 Servicenivån i de landsbygdsdominerade regionerna 9

10 Bostadsbyggandet i stå 10

11 Lanthandel och bensinmackar 11

12 Återbäringen till de utsatta regionerna 12

13 Starka kommuner skapar lokal utvecklingskraft 13

14 Bred mobilisering stärker framtidstron 14

15 En ny utredning av den regionala utvecklingspolitiken 14

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)