Framtidens företagshälsovård

Motion 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S)

av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en s.k. förrehab bör införas i god tid för att minska sjukskrivningarna och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsmarknadens parter ska få inflytande i företagshälsovården genom att finnas med i styrelserna och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att företagshälsovården bör integreras på försök i hälso- och sjukvård där behov finns, företrädesvis i glesbygd och inland, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Investeringar i förebyggande insatser och forskning i förbättrad arbetsmiljö måste få kosta då behovet av arbetskraft är stor även i framtiden. Vi vill att människor ska må bra och vara friska på sina arbetsplatser. Det behövs en kvalitetssäkrad företagshälsovård som arbetar utifrån en helhetssyn på arbetsmiljö och med god kunskap om förhållanden i den aktuella branschen samt med hög kompetens inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, ledarskapsfrågor, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap, medicin, psykosocial arbetsmiljö, teknik och rehabilitering.

Arbets- och miljömedicin bör vara en expertresurs som är kopplad till företagshälsovården och ev. till hälsocentraler. Branschvis FHV bör inrättas. Hälsocentralerna bör kopplas ihop eftersom det behövs specialistkunskap om sjukdomar inom respektive bransch och forskning.

Veronica Lindholm (S)

Jamal Mouneimne (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)