Freds- och säkerhetspolitik

Motion 2011/12:U245 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

av Torbjörn Björlund m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2011/12:U245

av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Freds- och säkerhetspolitik

V282

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 EU 4

4.1 Krigsmaterielsamarbetet inom EU 5

4.1.1 Europeiska försvarsbyrån – Eda 5

4.2 Kärnvapen 6

5 Nato 6

5.1 Partnership for Peace, PFP 6

5.2 Natoledda insatser 7

5.3 Svensk representation på Natos högkvarter 7

6 Internationella insatser 7

6.1 Det förebyggande arbetet 8

6.2 Civil-militär samverkan 9

6.3 Nordic Battlegroup – NBG 9

7 Kvinnors säkerhet 10

7.1 FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1960 10

7.1.1 1325 1820 – kvinnor, fred och säkerhet 11

7.1.2 Resolutionerna 1820 1960 – det sexualiserade våldet 12

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)