Freds- och säkerhetspolitik

Motion 2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

av Torbjörn Björlund m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:U209

av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Freds- och säkerhetspolitik

V307

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 EU 5

4.1 Krigsmaterielsamarbetet inom EU 5

4.1.1 Europeiska försvarsbyrån – EDA 6

4.2 Kärnvapen 6

5 Nato 6

5.1 Partnerskap för fred, PFP 7

5.2 Natoledda insatser 7

5.3 Svensk representation i Natos högkvarter 8

6 Internationella insatser 8

6.1 Det förebyggande arbetet 9

6.2 Civil och militär samverkan 10

6.3 Den nordiska stridsgruppen 2015 10

7 Kvinnors säkerhet 11

7.1 FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1960 11

7.1.1 1325 och 1820 – kvinnor, fred och säkerhet 12

7.1.2 Resolution 1820 och 1960 – det sexualiserade våldet 13

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)