Freds- och säkerhetspolitik

Motion 2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V)

av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2014/15:140

av Stig Henriksson m.fl. (V)

Freds- och säkerhetspolitik

1                   Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4EU

4.1Krigsmaterielsamarbetet inom EU

4.2Europeiska försvarsbyrån – EDA

5Kärnvapen

6Nato

6.1Natoledda insatser

6.2Svensk representation på Natos högkvarter

7Partnership for Peace, PFP

8Den nordiska stridsgruppen

9Internationella insatser

10Det förebyggande arbetet

11Civil och militär samverkan

12Kvinnors säkerhet

12.1FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1960

12.21325 och 1820 – kvinnor, fred och säkerhet

12.3Resolution 1820 och 1960 – det sexualiserade våldet

2                   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-10-29 Granskad: 2014-10-29 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)