Fredsprocessen i Mellanöstern

Motion 2013/14:U309 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om principerna för en tvåstatslösning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ställa krav på Hamas.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om villkor för bistånd till Palestina.

Inledning

I den mångåriga konflikten i Israel–Palestina vill Sverigedemokraterna vara tydliga med att vi förespråkar en tvåstatslösning. För att en sådan lösning alls ska vara realistiskt möjlig att uppnå krävs förhandlingar mellan parterna där både israeler och palestinier också tvingas till uppoffringar och avstår från provocerande handlingar. Inför en sådan förhandling måste också de pale-stinska grupperna vara beredda att erkänna Israel som en judisk stat och upphöra med alla våldshandlingar och ta avstånd från antisemitism. Det är också av vikt att Israel agerar för att förhindra sammandrabbningar mellan bosättare och palestinier på Västbanken.

Först när ett fredsavtal förhandlats fram bör det bli aktuellt med erkännande av en palestinsk stat. FN får aldrig användas som en genväg undan tuffa förhandlingar, och ett alltför hastigt erkännande av en palestinsk stat med odefinierade gränser riskerar att motverka sitt syfte och föda nya konflikter. Vi anser inte att ett erkännande från Sveriges sida idag gagnar en långsiktig fred i Mellanöstern.

Problemet Hamas

Gaza kontrolleras av terrororganisationen Hamas, vars uttalade mål är att utplåna Israel. Samtidigt understödjer den palestinska myndigheten på olika sätt terrorism, bland annat genom att ge stora ekonomiska bidrag till fängslade terrorister. Ledande företrädare för Hamas har i december 2012 uppmanat att de väpnade attackerna på Israel ska fortsätta, inklusive bruket av självmordsbombare. Hamas utsätter alltså fortfarande Israel för våldshandlingar och vill inte erkänna landets rätt att existera. Vi anser därför att de krav som måste ställas på Hamas – Israels rätt att existera, upphörande av våldsanvändning från Hamas sida och att Hamas verkligen upprätthåller ordningen i Gaza – verkligen vidhålls och följs upp.

Bistånd till den palestinska myndigheten

Sedan 2006 ger Sverige varje år svenska biståndspengar direkt till den pale-stinska myndigheten genom EU-kommissionen och finansieringsmekanismen Pegase. Samtidigt har det förekommit uppgifter om att den palestinska myndigheten betalar ut månatlig lön till palestinier och israeliska araber som sitter fängslade i Israel dömda för terrorbrott mot civila i Israel. Den palestinska myndigheten betalar dessa löner från den generella budgeten.

Även om svenska biståndsmedel är avsedda att gå till löner och pensioner för palestinska tjänstemän så bidrar Sverige indirekt till att resurser frigörs till andra ändamål, vilket i detta fall är att belöna terrorism. En av de terrorister som är berättigad till lön enligt palestinska myndighetens regler dömdes 2004 till 67 livstidsstraff. Han fälldes för att vara hjärnan bakom en serie självmordsattacker med totalt 66 döda. En annan dömdes 1996 till 37 livstidsstraff för att bl.a. ha lett en terroristgrupp som utförde självmordsattacker mot en buss i Jerusalem samt ytterligare en attack. Totalt dog 46 personer och 100 skadades (Palestinian Media Watch). Det är självfallet inte försvarbart att Sverige ska betala ut stora ekonomiska medel till den palestinska myndigheten utan att kräva att denna verksamhet upphör. Vi menar därför att Sverige bör ställa krav på att löneutbetalningarna till fängslade terrorister i Israel upphör.

I palestinsk tv hyllar man också personer som begått terrordåd. En av dem som hyllas ledde en självmordsattack på en pizzeria i Jerusalem i augusti 2001 där femton personer (varav sju var barn) dog. Antisemitiska budskap om en bättre värld utan Israel och judar får också spridas i palestinsk tv. Vi tycker det är fullständigt oacceptabelt att man i offentliga palestinska medier hyllar terrorister som dödat civila personer i Israel och som sprider antisemitiska budskap. Om Sverige ska stödja den palestinska myndigheten måste de ta avstånd från alla former av terrorism och antisemitism.

Stockholm den 3 oktober 2013

Julia Kronlid (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)