Fri spridning av offentlig konst

Motion 2018/19:185 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att revidera lagstiftningen så att fri spridning av offentlig konst möjliggörs och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med offentlig konst avses konstverk placerade i det offentliga rummet, parker och torg och som oftast är finansierade med skattemedel. Patent- och marknadsdomstolen beslutade i juni 2017 (PMT 8448-14[1]) att offentlig konst inte får fotograferas och sedan publiceras i digitala kanaler så som exempelvis en databas på internet där privatpersoner kostnadsfritt kan se konstverken utan att fysiskt besöka platsen.

Därför föreslår jag att upphovsrättslagen revideras på sådant vis att offentlig konst vars syfte är att fritt tillgängliggöras folket även skall vara kostnadsfritt via digitala kanaler. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag som tillgodoser ovanstående.

Michael Rubbestad (SD)


[1] http://www.bildupphovsratt.se/sites/default/files/upload/stockholms_tr_pmt_8448-14_dom_2017-07-06.pdf.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-10-25 Granskad: 2018-10-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)