Fribeloppet för studiemedel

Motion 2013/14:Ub324 av Stefan Caplan (M)

av Stefan Caplan (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över fribeloppet för studiemedel.

Motivering

Arbetslinjen är en framgångsfaktor för Sverige. Arbete och hårt slit ska belönas, så även under studietiden. Att studera vid universitet och högskola är en investering i framtiden. Det är också ett heltidsåtagande. Den student som väljer att ta ett arbete vid sidan av sina studier bör belönas och inte bestraffas. Dock blir följden av dagens system att en student som arbetar för mycket får ett lägre studiemedel för resten av terminen, vilket inverkar negativt i en students ekonomi.

Känslan att få möjlighet att påverka sin egen ekonomiska situation främjar egenmakt, och de positiva effekter som den student som arbetar vid sidan av sina studier får är många. Det resulterar i en extra inkomstkälla som förhöjer livskvaliteten, och det ger en arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät som är relevant för att konkurrera om arbete efter studietiden. Det bör vidare tydliggöras att syftet med fribeloppets avskaffande inte är för att få studenter att arbeta mer vid sidan av sina studier. Det är att stärka de som lägger ned extra möda och energi för att förverkliga sig själva.

Stockholm den 16 september 2013

Stefan Caplan (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)