Fribeloppet för studiestödet

Motion 2013/14:Ub317 av Lena Asplund (M)

av Lena Asplund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fribeloppet för studiestödet.

Motivering

Från och med 1 januari 2014 höjs fribeloppet med 30 000 kronor från dagens 142 000 kronor till cirka 172 400 kronor per kalenderår. I praktiken betyder det att en student skulle kunna tjäna 26 000 kronor under två sommarmånader och 12 000 kronor under årets resterande tio månader utan att studiemedlet sätts ned.

Men det räcker tyvärr inte hela vägen. Det är en viktig princip att det ska löna sig att arbeta, och detta borde också gälla för studenter. Studenter som i dag arbetar vid sidan av studierna drabbas inte sällan av betydande marginaleffekter. Också vid förhållandevis måttliga inkomster trappas studiemedlen ned.

Om en student vill arbeta extra för att kunna åka iväg på semester eller unna sig något utöver det vanliga borde vi applådera initiativet och inte straffa den enskilde med lägre studiestöd. Det rimmar illa med arbetslinjen att de studenter som vill arbeta, samtidigt som de sköter sina studier, inte får göra detta utan att drabbas av negativa ekonomiska följder.

Regeringen bör överväga möjligheten att se över hur studenter som frivilligt vill ta ett större eget ansvar för sin försörjning kan uppmuntras genom att fribeloppet för studiestödet tas bort.

Stockholm den 23 september 2013

Lena Asplund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)