Fribeloppsgränsen för CSN-bidrag och lån

Motion 2013/14:Ub384 av Anton Abele (M)

av Anton Abele (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över fribeloppsgränsen för bidrag och lån från CSN.

Motivering

Några av vår tids största utmaningar är att komma till bukt med ungdomsarbetslösheten och se till att vi har en god nivå av utbildad arbetskraft. Trösklarna för unga till arbetsmarknaden är ofta högre än för personer med en god arbetslivserfarenhet.

I Alliansens budgetproposition för 2014 föreslås en höjning av fribeloppet, vilket skulle innebära att en student från och med januari kan tjäna drygt 172 000 kronor per år utan att studiemedlet minskas. Regeringen har under den gångna mandatperioden genomfört ytterligare insatser på detta område. Det är flera steg i rätt riktning.

En student kan ha en viss inkomst under ett kalenderhalvår vid sidan av sina studier utan att studiemedlet minskas. Om studentens inkomst däremot överstiger fribeloppet minskar studiemedlet successivt. Det betyder inte bara att studenten förlorar viktig inkomst men även att staten förlorar inkomster på grund av utebliven skatt på förvärvsinkomst.

Det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt underlätta för studerade att få in en fot på arbetsmarknaden. Samtidigt ställer studiemedelssystemet krav på att studenten uppnår ett visst studieresultat. Därför är det självklart att den student som vill och kan ska kunna arbeta på exempelvis helger och lov. Den arbetslivserfarenhet som studenter skaffar sig vid sidan av sina studier är mycket värdefull när de sedan ska ut i heltidsarbete efter avslutade studier.

Det ska löna sig att arbeta och även studenter ska känna att de kan vara en del av arbetslinjen. Den inkomst man får för arbete under de perioder man inte får bidrag eller lån från CSN bör inte räknas in i fribeloppet och påverka studentens ekonomi. Onödiga regler och begräsningar bör i största mån ses över så att studenter kan uppmanas till extraarbete under studierna.

Regeringen bör därför överväga att se över lagstiftningen rörande fribeloppsgränsen.

Stockholm den 23 september 2013

Anton Abele (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)