Frige Dawit Isaak

Motion 2012/13:U258 av Staffan Anger (M)

av Staffan Anger (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea omedelbart ska släppas fri.

Motivering

Det är över tio år sedan den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak greps och fängslades i Eritreas huvudstad Asmara. I över 4 000 dagar har han suttit fängslad utan rättegång och han är den ende svensk som har utsetts till samvetsfånge av Amnesty International. Brotten mot de mänskliga rättigheterna har sedan 2001 accelererat i Eritrea.

Rättssystemet är med vanliga krav på rättssäkerhet lika godtyckligt som obefintligt och fängelseförhållandena är fruktansvärda. Företrädare för svenska Utrikesdepartementet har inte tillåtits besöka Dawit Isaak under alla dessa år. En framstående företrädare för den eritreanska regimen har uttalat att Dawit Isaak aldrig någonsin kan räkna med rättegång eftersom regimen anser att han utgör ett hot mot nationen Eritreas existens. Den 7 januari 2009 antog Europaparlamentet glädjande nog en resolution som kräver Dawit Isaaks frigivning. Resolutionen följdes upp av en ny resolution den 15 september på samma tema.

Det enda humana och rättvisa beslutet som finns är att Eritreas regering beslutar att släppa Dawit Isaak fri omedelbart och låta honom återförenas med sin familj. Vi måste fortsätta arbeta för att stödja en frigivning av Dawit Isaak tills han blir frigiven.

Stockholm den 20 september 2012

Staffan Anger (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)