Frigivande av Dawit Isaak

Motion 2012/13:U250 av Anita Brodén (FP)

av Anita Brodén (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak.

Motivering

Under hösten släpptes glädjande nog de två svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye ur sin fångenskap i Etiopien. De hade då suttit fängslade i 14 månader och frisläpptes tack vare såväl diplomatiska förbindelser som ett starkt stöd från omvärlden.

Dawit Isaak har suttit fängslad i mer än 11 år, utan rättegång, där såväl mångåriga diplomatiska ansträngningar som ett starkt stöd och påtryckningar från EU ännu inte hjälpt. Dawit Isaaks öde är en mänsklig tragedi och en samhällstragedi som visar att demokrati samt åsikts- och yttrandefrihet fortfarande saknas i ett antal länder. Den oberoende pressen stängdes, politiker, statstjänstemän och minst elva journalister fängslades i Eritrea tillsammans med Isaak.

Isaak var delägare till tidningen Setit där han också arbetade. Arresteringsvågen började den 18 september 2001 och Dawit Isaak fängslades fem dagar senare. Dawit Isaak är den ende svensk som av Amnesty International har utsetts till samvetsfånge. Han är också den ende EU-medborgare som sitter fängslad blott för sina åsikters skull.

Brotten mot de mänskliga rättigheterna har sedan 2001 accelererat i Eritrea. I en rapport från Amnesty International, You Have No Right to Ask, i juni 2004, kritiseras de omfattande brotten mot mänskliga rättigheter i landet. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i Afrika har i åtskilliga fall fällt Eritrea för brott mot mänskliga rättigheter. Våren 2004 beslutade Afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter att den eritreanska staten bryter mot flera artiklar i den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter. Den krävde därför att journalisterna skulle friges, dessutom att de skulle kompenseras ekonomiskt.

I ett världsindex över pressfriheten från 2007 rankas Eritrea som det värsta landet i världen för reportrar att verka i. Att vi i den svenska riksdagens stödkommitté är synnerligen oroade för Dawit Isaaks välbefinnande ligger i öppen dager. Att någon officiell företrädare för Sverige – och inte heller någon i hans familj – har tillåtits kontakta, än mindre besöka, Dawit Isaak under dessa tio år är oacceptabelt och plågsamt. Det är uppenbarligen dags att komplettera diplomatiska kontakter – som måste förekomma – med vad som bör benämnas smart diplomacy.

I första hand måste Sverige nu arbeta genom Europeiska unionen genom kontakter med afrikanska motsvarigheten, Afrikanska unionen, för att öka både påtryckningarna och kontaktvägarna med Eritrea. Därtill måste vi gripa tillfället att samarbeta intensivt med Norge som avser att öppna en permanent mission – oklart på vilken diplomatisk nivå – i Asmara.

Också andra påtryckningar i form av frågor i alla forum där Sverige eller EU möter Eritrea måste användas. Sanktioner i form av reseförbud som riktas mot eritreanska regerings- och myndighetsföreträdare behöver nyttjas, liksom strategiska hinder mot handel som gynnar regimen i Asmara. Den svenska regeringen bör verka för att EU stoppar allt icke-humanitärt bistånd till Eritrea. Det finns ingen anledning att EU ska prioritera att stödja regimen i ett land som håller en EU-medborgare fängslad utan rättegång och totalt saknar ambition att påbörja demokratiska reformer.

Riksdagens Dawit Isaak-grupp anser

  • att Dawit Isaak skall friges villkorslöst

  • att svenska representanter omgående skall få träffa Dawit Isaak

  • att EU:s bistånd till staten Eritrea skall avbrytas

  • att demokrati och respekt för mänskliga fri- och rättigheter skall upprättas i Eritrea

  • att FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter skall släppas in i Eritrea.

Stockholm den 4 oktober 2012

Anita Brodén (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)