Frigivande av Dawit Isaak

Motion 2021/22:3875 av Lawen Redar (S)

av Lawen Redar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att få Dawit Isaak frigiven och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I år är det 20 år sedan den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Det åligger den svenska Regeringen och Sveriges riksdag att fortsatt uppmärksamma hans fall och vidta nödvändiga åtgärder för hans frisläppande.

Dawit Isaak är journalist, författare och dramatiker. Han föddes den 27 oktober år 1964 i Eritrea och kom till Sverige som flykting från kriget år 1987. Isaak hamnade i Lerums kommun i Västra Götaland och fick svenskt medborgarskap år 1992. När Eritrea blev självständigt återvände Isaak till sitt forna hemland och blev så småningom delägare i landets första oberoende tidning Setit. De första åren arbetade han som oberoende reporter. När kriget mot Etiopien blev ett faktum år 1998 återvände Isaak till Sverige av säkerhetsskäl. Familjen bosatte sig i Göteborg och ett år senare reste Isaak på nytt till Eritrea för att rapportera om händelserna.

Efter publicering av regimkritiska företrädares krav på objektiv utvärdering av de händelser som föranlett gränskriget med Etiopien, kom riktade hot mot både politiker, publicister och journalister. Trots detta skrevs ett öppet brev till PFDJ från politikerna som genererade fortsatta publiceringar av intervjuer, analyser och kommentarer från den fria pressens ledande journalister. Kort därefter genomfördes militära husrannsakan hos politikerna som i samband med händelserna greps. Även 10 publicister och journalister greps, däribland Isaak som hämtades i sitt hem den 23 september år 2001.

Ännu har ingen av de frihetsberövade åtalats inför domstol. Rätten att omedelbart inför domare få sin sak prövad, särskilt mot bakgrund av att Isaak varit frihetsberövad i snart två decennier, föranleder skarp kritik. Under lång tid har det varit okänt för omvärlden huruvida Dawit Isaak är vid liv då han inte tillåts besök eller korrespondens.

Den 19 november år 2005 släpptes Dawit Isaak ur fängelset. Glädjebudskapet spreds snabbt i Sverige och omvärlden. Isaak hann korrespondera med sin familj i Göteborg och berättade då att han lider av högt blodtryck, men efter omständigheterna mår bra. Friheten blev dock kortvarig. Efter tre dagar frihetsberövades Isaak återigen. Enligt Eritreas informationsminister Ali Abdu hade Isaak enbart fått permission ur fängelset för en hälsokontroll. Sedan dess sitter Isaak åter i fängelse och fortfarande har inte svenska myndigheter eller internationella frivilligorganisationer fått besöka honom i fängelset. De eritreanska myndigheterna hänvisar till att Isaak är eritreansk medborgare vilket gör hans fall till en intern angelägenhet.

I augusti 2021 uttalade två FN-experter inom mänskliga rättigheter, däribland Mary Lawlor FN:s särskilda rapportör för människorättsförsvarare, att man är mycket orolig över Dawit Isaaks liv. Ett krav som ställs i uttalandet är att Eritrea omedelbart ska uppvisa att han lever i Eiraeirofängelset.

Eritrea avser att fortsättningsvis hålla Dawit Isaak frihetsberövad. Mot detta måste Sverige med kraft agera.

Lawen Redar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)