Frihet, fred och utveckling i världen

Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M)

av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2017/18:3239

av Karin Enström m.fl. (M)

Frihet, fred och utveckling i världen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen av utrikespolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnittet Inledning – Sverige tar ansvar i en orolig värld, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnittet Våra värderingar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnittet Värnandet av de mänskliga fri- och rättigheterna och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnittet Ökad frihet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (42)