Frisök på kommunala gymnasieskolor

Motion 2006/07:Ub252 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa s.k. frisök för elever som söker kommunala gymnasieskolor i andra kommuner än hemkommunen.

Motivering

Miljöpartiet vill ha en mångfald i utbildningsväsendet eftersom människor är olika, har olika intressen och lär sig på olika sätt. Därför är också rätten att välja skola central. I dag kan elever välja fristående gymnasieskolor oberoende av vilken kommun den finns i, men den rätten finns inte när det gäller kommunala gymnasieskolor. För att öka elevernas valfrihet beslutade riksdagen under förra mandatperioden att elever ska kunna söka gymnasieprogram och -inriktningar i andra kommuner, även om dessa finns i elevens hemkommun. Förslaget lades fram i riksdagen av Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Den nya regeringen har dock aviserat att den inte tänker genomföra riksdagens beslut. Miljöpartiet anser att riksdagen bör ge regeringen till känna att beslutet frisök ska införas, i enlighet med det tidigare beslutet.

Stockholm den 27 oktober 2006

Mats Pertoft (mp)

Mikaela Valtersson (mp)

Ulf Holm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)