Ge Örebro flygplats status som beredskapsflygplats

Motion 2020/21:3346 av Lotta Olsson m.fl. (M, KD, SD)

av Lotta Olsson m.fl. (M, KD, SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Örebro flygplats status som beredskapsflygplats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Örebro Flygplats bör bli en av landets beredskapsflygplatser. Dels beroende på sitt centrala läge i landet och sin långa landningsbana, som möjliggör alla typer av tunga transporter. Utöver flygplatsens geografiska placering och utformning kan en lång rad andra argument tillföras som stärker dess användning som beredskapsflygplats. 

Örebro Airport är reserv till helikopterflygplatsen på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, samt att tornet hjälper till med att leda in trafiken till deras helikopterplatta vid dåligt väder. Varje vecka landar plan med radioaktiva isotoper som sedan transporteras till USÖ, isotoperna används vid behandling av cancer och det finns inget annat sätt att transportera dessa då deras halveringstid gör att man inte hinner. En logistikkedja från produktion av isotop till behandling av patient som är planerad i detalj. Regelbundna transporter av organ och kroppsdelar för transplantationer till och från USÖ samt vidare regelbundet ambulansflyg från flygplatsen.

Fångtransporter Inom flygplatsens upptagningsområde ligger både anstalterna i Kumla och Hinseberg, båda fängelser med grova förbrytare som ofta säkerhetsmässigt flygs vid förflyttningar.

Örebro Airport är en av två flygplatser i Sverige som används frekvent vid återföring av personer som inte tillåts att vara i Sverige, månadsvisa flygningar av chartrade flygplan.

Polisen använder ofta flygplatsen för tankning av sina helikoptrar när dom är i regionen. Polisen har dessutom flera funktioner stationerade på flygplatsen, tex utlänningsroteln i Bergslagen (Dalarna, Värmland och Örebro län).

I stort allt materiel och fordon som försvaret använder och har använt vid sina internationella missioner flygs från och tillbaka till flygplatsen. Ofta delaktig och har en central roll i försvarets övningar, tex Aurora 17.

Närmaste fraktflygplatsen till MSBs lager i Kristinehamn som dessutom nyss fått uppdraget att hantera EU:s lager för civil krishantering Örebro flygplats var den enda flygplatsen som kunde uppfylla de krav och kriterier som MSB hade vid sin upphandling av utskeppningsflygplats för några år sedan (i konkurrens med tex Arlanda och Landvetter).

Örebro Airport tog emot, och var bas för det internationella brandflygen i somras. Dessutom etablerade MSB en operativ ledning för hela Sveriges insatser via flyg/helikopter på flygplatsen.  Flygklubben på flygplatsen har under många år haft ett omfattande uppdrag att bedriva brandflyg i Närke och Västmanland.

TAM (Täby Air Maintenace) stationerade på Örebro flygplats är idag de enda i Europa som underhåller Saab 340 och Saab 2000, två flygplanstyper som trafikerar många inrikeslinjer och därmed strategiskt viktiga för trafiken i Sverige. Företaget har kunder från hela världen.

Aktörer på flygplatsen förmedlar expressgods till stora delar av Mellansverige. Regeringen bör därför ge Örebro flygplats status som bredskapsflygplats.

Lotta Olsson (M)

Hans Eklind (KD)

Per Söderlund (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)