Ge Örebro län ett andrum från varg

Motion 2020/21:2505 av Denis Begic (S)

av Denis Begic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyddsjakt på varg bör ses över för att ge bönder som är hårt drabbade andrum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Örebro län med flera län i Mellansverige är hårt drabbat av vargattacker. Många bönder som idag har djurhållning funderar på att sluta på grund av ständiga attacker från varg. Vid den senaste attacken fick en av bönderna 25 får dödade och 4 fick avlivas senare. Attacken innebär stora ekonomiska konsekvenser utan även emotionella. Vi behöver producera mer livsmedel lokalt men den situationen som vargen bidrar med i Örebro län gör det svårt att utöka produktionen. Därför skulle ett beslut om att se över hur skyddsjakten fördelas hjälpa bönder att återhämta sig. Vid sista räkningen fanns det 365 vargar och de innebär att vi nu uppnått en gynnsam bevarade status som bör medge att myndigheterna kan effektivisera besluten om skyddsjakt så att inte onödig skada uppstår. Därför skulle ett beslut om att se över hur skyddsjakten effektiviseras kunna leda till minskad skada för rovdjursutsatta tamdjursägare. 

Denis Begic (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)