Gemensam maxtaxa

Motion 2018/19:2664 av Petter Löberg (S)

av Petter Löberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en standardiserad maxtaxa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag har man som svensk olika nivåer på högkostnadsskyddet: medicin 2200 SEK, läkarbesök 1100 SEK, färdtjänsten 550 SEK och sjukresor 1 500 SEK. Sammantaget blir det 5350 SEK på ett år. Gruppen äldre och sjuka är en redan utsatt grupp rent ekonomiskt och 5350 SEK är en stor belastning på deras ekonomi.

Regeringen bör utreda möjligheterna att införa en gemensam maxtaxa för dessa avgifter tillsammans. Utredningen bör komma fram till en rimlig nivå på denna maxtaxa som klart understiger de 5350 SEK som gäller idag.

Petter Löberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)