Gemensam standard för e-legitimation

Motion 2008/09:Fi252 av Krister Örnfjäder och Dan Nilsson (s)

av Krister Örnfjäder och Dan Nilsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ha en gemensam standard för e-legitimation.

Motivering

Det finns ett behov av samordning inom den statliga förvaltningen för att skapa en gemensam standard för e-legitimation. Verket för förvaltningsutveckling, Verva, har tillsammans med ett antal andra statliga myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting arbetat fram ett gemensamt mål som ska vara uppfyllt år 2010. Tanken är att alla som har behov av en e-legitimation ska kunna skaffa sig det på ett enkelt och smidigt sätt och att den ska kunna vara verksam inom flera områden. Målet är att e-legitimationen ska kunna användas gentemot olika typer av teknik, oberoende av utgivare, inom ramen för statens ramverk.

Myndigheterna har dock hittills inte lyckats enas om en enda lösning. Vissa myndigheter kräver till exempel att den kommunala tjänstemannen identifierar sig med e-legitimation vid översändning av viktiga handlingar samtidigt som andra myndigheter hänvisar till en hemsida med särskild inloggning. Andra tycker att det går lika bra att skicka handlingarna med budbil eller att tjänstemannen själv traskar iväg till myndigheten med de viktiga dokumenten som ska överlämnas. Det är inte bra att de statliga myndigheterna använder sig av olika lösningar för identifikation, framför allt inte utifrån en säkerhetssynpunkt. Därför är det viktigt att en översyn görs om en gemensam standard för e-legitimation.

Stockholm den 2 oktober 2008

Krister Örnfjäder (s)

Dan Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)