Gemensamma resurser till välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag

Motion 2013/14:Fi244 av Eva-Lena Jansson och Håkan Bergman (S)

av Eva-Lena Jansson och Håkan Bergman (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en skärpt lagstiftning för att säkra att kvaliteten i välfärden sätts före vinstintresse hos ägarna.

Motivering

Idag finns exempel på att privata företag inom välfärden tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster, till exempel genom en lägre personaltäthet på privata äldreboenden. Det är oacceptabelt. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden.

I september 2013 rapporterades det om allvarliga missförhållanden på det privata vårdboendet Elgströmska huset, som drivs av Attendo, i Örebro. Missförhållandena och kvalitetsbristerna var så allvarliga att både Kommunal och Vårdförbundet tvingades lägga ett skyddsombudsstopp på arbetsplatsen. Samtidigt rapporterades det om hur Attendos ägare plockade ut miljardbelopp ur bolaget.

För att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten och för att upprätthålla välfärdssektorns framtida legitimitet krävs att riskkapitalisters och andra aktörers möjligheter att plocka ut privata vinster, och göra andra former av värdeöverföringar från välfärdssektorn, avsevärt begränsas.

Den främsta kvalitetsfaktorn är personalen och dess kompetens. Därför ska det ställas krav på bemanning, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader i välfärden, så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande kommunal och landstingskommunal verksamhet.

Det är viktigt med nationella kvalitetslagar som ger ordning och reda i välfärden för att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna.

Stockholm den 2 oktober 2013

Eva-Lena Jansson (S)

Håkan Bergman (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)