Gemensamt pantsystem i EU

Motion 2017/18:859 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett gemensamt pantsystem i EU och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den europeiska marknaden blir mer och mer en gemensam marknad och handeln mellan länder och framförallt gränshandeln i vissa regioner ökar kraftigt. Detta skapar utmaningar när det gäller de olika ländernas nationella pant- eller återvinningssystem för förpackningar. Sverige har sedan länge ett väl fungerande pantsystem för aluminiumburkar och PET-flaskor som säljs inom landet. Däremot saknas det en gemensam syn på hur vi tillsammans med andra länder tar vara på den stora mängd burkar och flaskor som finns i omlopp.

Den svenska gränshandeln uppgår till dryga 23 miljarder om året och växer starkare än övrig detaljhandel i Sverige. Ett fenomen är att svenska bryggerier exporterar drycker till Tyskland som sedan handlas av svenskar som tar dem tillbaka till landet men utan att de innefattas av pantsystemet. Saknas pant tenderar motivationen för återvinning minska drastiskt.

Ett system för gemensamma pantregler i EU har tidigare varit uppe för diskussion men aldrig blivit verklighet. Ett förslag som diskuterats är om de nordiska länderna skulle kunna inleda ett samarbete för att sedan ansluta exempelvis Tyskland, Polen och baltstaterna till systemet. Exakt hur, när och vilka länder som ska ingå är inte bestämt, men ett gemensamt pantsystem bör införas snarast.

För att främja handeln och förbättra resursanvändandet så borde ett gemensamt pantsystem för aluminiumburkar införas.

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

ClasGöran Carlsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)